П`ятниця, 03.07.2020, 16:43
Вітаю Вас Гість | RSS

СВІТ ЗНАНЬ!

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
ДПА -2013
ЗНО - 2013

Каталог статей

Головна » Статті » Конспекти уроків » Конспекти уроків історії України 9 клас

Урок 7 Тема. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30‑х рр. ХІХ ст.

Урок 7

Тема. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30‑х рр. ХІХ ст.

Мета: охарактеризувати російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях в 20–30-х рр. ХІХ ст., а саме: діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830–1831 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів;

Основні поняття: масонство, декабристи, «Руська Правда» П. Пестеля, «Конституція»

М. Муравйова.

Обладнання: роздавальні картки з документами, схеми, таблиці, портрети декабристів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• на основі опрацювання різних джерел інформації: аналізувати та узагальнювати історичні факти, що свідчили про піднесення національної ідеї, національного та суспільно-політичного рухів; зіставляти дані історичних та літературних джерел для аналізу програмових позицій антиурядових організацій; здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда

1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.?

2. Представники яких національностей проживали на території України? В якій кількості?

3. Чи розвивався в Україні на початку ХІХ ст. український національний рух? Які завдання він перед собою ставив?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. В українському національному русі існували російська і польська течії, які виражали інтереси відповідно російського і польського народів, і представники цих течій у багатьох випадках покладали надії на допомогу українського народу. У першій половині XIX ст. посилюється невдоволення кризою феодально-кріпосницької системи та зростає опозиційність до самодержавної влади. Одним із показників цього процесу стало виникнення в українських землях масонських лож, які були організаційними формами об’єднання опозиційно налаштованої ліберальної еліти.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Під час розповіді учителя про масонство в Україні учні складають таблицю.

Масони в Україні

• Масонство зароджується в період Середньовіччя і набуває значного поширення у зв’язку із Французькою революцією кінця XVIII ст.

• Головна ідея масонів: «Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода, Рівність, Братерство».

• Масони об’єднувалися в організації — ложі. Найбільші організації в Україні: «Понт Євксинський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів).

• Багато українських масонських організацій ставили за мету скасування кріпацтва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї слов’янської федерації і державності України.

• Організації зазнали переслідувань уряду

Завдання

1. Хто такі масони? Коли і як з’являються в Україні масонські організації?

2. Якими були особливості діяльності масонів в Україні, порівняно з країнами Європи?

3. Як ви думаєте, чи мала якесь значення діяльність масонських організацій в Україні для розгортання українського національно руху? Відповідь обґрунтуйте.

У ч и т е л ь.

Важливою сторінкою суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні стала діяльність декабристів.

Декабристи — члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, до складу яких входили переважно військові офіцери і які отримали свою назву від російської назви місяця «декабрь», коли вони зробили невдалу спробу повстання.

Робота в групах

Клас поділяється на дві групи. Працюючи з джерелами інформації, учні опрацьовують зміст програмових документів декабристів — «Конституцію» М. Муравйова («Північне товариство») та «Руську правду» П. Пестеля («Південне товариство») .

1-а група

«Руська Правда» Павла Пестеля

«…Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власною сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності  

ними роблять.

І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми…

Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, станов-

лять один народ російський…

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 64–65)

Завдання

1. Які основні положення цього документа?

2. Яким бачив майбутнє Росії Павло Пестель?

3. Яким чином він прагнув вирішити національне питання? Чи згодні ви з його пропозицією?

2-а група

«Конституція» Микити Муравйова

• У Росії скасовувалося кріпацтво і самодержавство.

• Росія перетворювалася у федеративну державу, поділену на 13 штатів, проголошувалася конституційна монархія.

• На території України утворилося б три держави: Українська (столиця — Харків), Чорноморська (Київ), Бузька (Одеса).

• Влада в цих державах повинна належати урядовим зборам, обраним на основі майнового цензу.

Завдання

Заслухавши відповідь першої групи, група № 2 виконує такі завдання.

1. Спробуйте порівняти програмові положення «Руської Правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова.

2. Чи однаково в них вирішувалося національне питання?

3. Яка програма була більш поміркованою? Чому?

4. Чиї погляди поділяєте ви і чому?

Робота з таблицею

Таблицю

«Товариство об’єднаних слов’ян» учні заповнюють у процесі розповіді учителя

Програмові цілі «Товариства об’єднаних слов’ян»

• Скасування кріпацтва, повалення самодержавства, подолання деспотизму панівного режиму.

• Звільнення слов’янських народів та створення федерації усіх слов’янських республік.

• Україна поряд з іншими слов’янськими республіками входить до складу цієї федерації.

• Очолюватиме слов’янську федерацію парламент, а кожний народ отримує самоврядування

Завдання

1. Порівняйте програмові положення «Товариства об’єднаних слов’ян» з програмовими документами декабристів.

2. Як товариство пропонувало вирішити українське національне питання?

3. Заслухавши виступи учнів, визначте причини поразки виступів декабристів.

Причини поразки виступів декабристів

• Відсутність єдиного центру і керівництва повстанським рухом;

• непідготовленість виступів;

• повільність і нерішучість у діях повсталих;

• відсутність єдності у лавах декабристів, розбіжності у їхніх поглядах;

• відсутність підтримки з боку народних мас

Виступ учнів з випереджальним завданням «Повстання на Сенатській площі 14 грудня

1825 р.» та

«Повстання в Чернігівському полку».

Робота з таблицею

Польське повстання 1830–1831 рр. та Україна

Початок

повстання

Листопад 1830 р.

 

Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Мета

• Ліквідація російського гніту;

• національне відродження Польщі

Гасло

«За нашу і вашу свободу»

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 р.;

• питання про скасування кріпацтва не ставилося;

• Україну планували включити до Польської держави (тому підтримки серед українців вони не отримали)

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• починається масова русифікація Правобережжя;

• повстання сприяло активізації прогресивних сил в Україні

Завдання

• Визначте, який вплив на Україну мало польське повстання.

V. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктант

Заповніть пропуски в реченні.

1. Перша масонська організація в Україні виникла у селі __ на ____ року.

2. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. масонські «ложі» виникли в __ , __ , __ , __ , __ та ін. містах.

3. Масонська ложа в Полтаві мала назву __ .

4. До полтавської ложі належали великі поміщики __ і __ , письменник __ .

5. Основне гасло масонів: «__ , __ , __».

6. Членів таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії і до складу яких входили переважно військові офіцери, називали __ .

7. Основною причиною декабристського руху стала криза __ .

8. Братами Андрієм і Петром Борисовими та Ю. Люблінським у Новоград-Волинському 1823 р. було утворене __ .

9. «Руська правда» бачила майбутню Росію виключно як єдину, унітарну неподільну державу, визнаючи право на самовизначення лише за __ народом.

10. «Конституція» М. Муравйова передбачала на території України утворення трьох держав: __ , __ , __ .

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника, повторити матеріал теми 1, підготуватися до уроку узагальнення.

Категорія: Конспекти уроків історії України 9 клас | Додав: Alisan (08.09.2013)
Переглядів: 1336 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
1 - 11 класи
Друзі сайту
Бібліотека
Теги